Home Thế giới Trung Quốc cấm đàn ông được coi là không đủ nam tính khỏi truyền hình

Trung Quốc cấm đàn ông được coi là không đủ nam tính khỏi truyền hình

by Admin
China’s government has banned from television men who do not appear very masculine.

Chính phủ Trung Quốc đã cấm những người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài không nam tính trên truyền hình

The government told TV outlets Thursday that they should advance “revolutionary culture.” It is part of the Chinese government’s larger plan to tighten control over business and society and enforce official morality.

Chính phủ nói với các đài truyền hình hôm thứ Năm rằng họ nên thúc đẩy “văn hóa cách mạng”. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn của chính phủ Trung Quốc nhằm thắt chặt quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp và xã hội cũng như thực thi đạo đức chính thức.

President Xi Jinping has called for a “national rejuvenation,” with more Communist Party control of business, education, culture and religion. Companies and the public are under increasing pressure to go along with the government’s plan for a powerful China and healthier society.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi “trẻ hóa quốc gia”, với sự kiểm soát nhiều hơn của Đảng Cộng sản đối với kinh doanh, giáo dục, văn hóa và tôn giáo. Các công ty và công chúng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc thực hiện kế hoạch của chính phủ về một Trung Quốc hùng mạnh và xã hội lành mạnh hơn.

The party has already reduced children’s ability to go online to play video games. It is also advising against what it sees as an unhealthy attention to famous people.

Đảng đã làm giảm khả năng lên mạng để chơi trò chơi điện tử của trẻ em. Nó cũng khuyên chống lại những gì nó coi là một sự chú ý không lành mạnh đối với những người nổi tiếng.

TV outlets must put an end to effeminate men and other unusual “esthetics,” the National Radio and TV Administration said. It used an insulting term for effeminate men.

Các cơ quan truyền hình phải chấm dứt việc nam giới ẻo lả và các ” thẩm mỹ” bất thường khác, Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia cho biết. Nó đã sử dụng một thuật ngữ xúc phạm cho những người đàn ông không nam tính .vuong-nhat-bac

The government is concerned that Chinese pop stars are failing to push young men to be masculine. Pop stars are well-known singers of popular music. Some famous and well-dressed Korean and Japanese singers and actors have influenced many Chinese pop stars.

Chính phủ lo ngại rằng các ngôi sao nhạc pop Trung Quốc đang thất bại trong việc thúc đẩy những người đàn ông trẻ tuổi trở nên nam tính. Ngôi sao nhạc pop là những ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đại chúng. Một số ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc và Nhật Bản ăn mặc đẹp và nổi tiếng đã ảnh hưởng đến nhiều ngôi sao nhạc pop Trung Quốc.

TV outlets should not show “vulgar” famous people or praise wealth and fame, the government said. Instead, programs should show “Chinese traditional culture, revolutionary culture and advanced socialist culture.”

Chính phủ cho biết, các hãng truyền hình không nên chiếu những người nổi tiếng “thô tục” hoặc ca ngợi sự giàu có và nổi tiếng. Thay vào đó, các chương trình nên thể hiện “văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa cách mạng và văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến”.

Xi’s government is also tightening control over the Chinese internet industry.

Chính phủ của ông Tập cũng đang thắt chặt kiểm soát đối với ngành công nghiệp Internet Trung Quốc.

It has started anti-monopoly, data security and other enforcement actions against companies like Tencent Holding and Alibaba Group. Tencent is a games and social media provider, and Alibaba is a large online shopping company. The communist party thinks they are too big and independent.

Nó đã bắt đầu chống độc quyền, bảo mật dữ liệu và các hành động thực thi khác chống lại các công ty như Tencent Holding và Alibaba Group. Tencent là nhà cung cấp trò chơi và mạng xã hội, còn Alibaba là công ty mua sắm trực tuyến lớn. Đảng cộng sản cho rằng họ quá lớn và độc lập.

Rules that took effect last week limit children under 18 to three hours per week of online games. They are also banned from playing on school days.

Các quy tắc có hiệu lực vào tuần trước giới hạn trẻ em dưới 18 tuổi đến ba giờ chơi trò chơi trực tuyến mỗi tuần. Họ cũng bị cấm chơi trong những ngày đi học.

Game makers were already required to get government approval for new games before they are released. Officials have called on them to have more pro-Chinese stories.

Các nhà sản xuất trò chơi đã được yêu cầu phải được chính phủ phê duyệt cho các trò chơi mới trước khi chúng được phát hành. Các quan chức đã kêu gọi họ có nhiều câu chuyện ủng hộ Trung Quốc hơn.

The party is also increasing control over celebrities.

Đảng cũng đang tăng cường kiểm soát những người nổi tiếng.

Television outlets should avoid performers who “violate public order” or have “lost morality,” government officials said. Programs about the children of celebrities also are banned.thai-tu-khon

Các đài truyền hình nên tránh những người biểu diễn “vi phạm trật tự công cộng” hoặc “mất đạo đức”, các quan chức chính phủ nói. Các chương trình về con cái của những người nổi tiếng cũng bị cấm.

Last week, blogging site Weibo suspended thousands of accounts that examined the lives of celebrities or had too much entertainment information.

Tuần trước, trang blog Weibo đã đình chỉ hàng nghìn tài khoản chuyên soi xét cuộc sống của những người nổi tiếng hoặc có quá nhiều thông tin giải trí.

A well-known actress, Zhao Wei, has disappeared from popular entertainment. Her name has been removed from credits of movies and TV programs.

Nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy đã biến mất khỏi làng giải trí nổi tiếng. Tên của cô đã bị xóa khỏi phần danh sách các diễn viên của các bộ phim và chương trình truyền hình.

Thursday’s order told TV outlets to limit pay for performers. It also told them to avoid contracts that permit performers to pay less tax.

Lệnh hôm thứ Năm yêu cầu các nhà truyền hình hạn chế trả tiền cho những người biểu diễn. Nó cũng yêu cầu họ tránh các hợp đồng cho phép người biểu diễn phải trả ít thuế hơn.

One actress, Zheng Shuang, was fined 299 million yuan (equal to $46 million) last week for under-paying taxes. It is believed that this was a warning to celebrities to behave as a model Chinese citizen.

Một nữ diễn viên, Trịnh Sảng, đã bị phạt 299 triệu nhân dân tệ (tương đương 46 triệu USD) vào tuần trước vì nộp thuế thấp. Người ta tin rằng đây là lời cảnh báo những người nổi tiếng hãy cư xử như một công dân Trung Quốc kiểu mẫu.

Nguồn : https://learningenglish.voanews.com/a/china-bans-men-from-tv-seen-as-not-masculine-enough/6216286.html

Từ Mới :

masculine /ˈmæs.kjə.lɪn/ .a. nam tính , đàn ông

a masculine appearance/voice

ngoại hình / giọng nói nam tính

Rejuvenate [ri’dʒu:vəneit].v. làm trẻ lại , trẻ hóa

feel rejuvenated after a holiday

cảm thấy trẻ lại sau kỳ đi nghỉ

Effeminate .a. [i’feminət] giống như một người đàn bà; không mang tính đàn ông

Cung cách, giọng nói, dáng đi như đàn bà

Effeminate manner, voice, walk

Vulgar /ˈvʌl.ɡər/ .a. khiếm nhã hoặc tục tĩu; thô tục; thô bỉ

Anh ấy thường nói những lời nói thô tục.

He usually speaks vulgar words.

monopoly [mə’nɔpəli] .n. sự độc quyền

Không ai có thể giữ thông tin một mình.

Nobody can hold a monopoly on information.

Credits .n. ( số nhiều ) : danh sách các diễn viên, đạo diễn … đã thực hiện chương trình

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb

You may also like

14 comments

Chou_nguyen 25/09/2021 - 08:47

Báo Song Ngữ còn nhận Biên dijchko ạ bạn ^^

Reply
Admin 25/09/2021 - 09:36

Bạn nhắn tin cho mình qua fb nhé: https://www.facebook.com/kingbang32/

Reply
THU THỦY 22/09/2021 - 12:39

có thể thay “nó” thành từ khác đc ko ạ? ví dụ “Nó cũng yêu cầu họ tránh các hợp đồng cho phép người biểu diễn phải trả ít thuế hơn.” mình thấy nên thay là “điều đó- điều này” hay từ gì đó khác thì sẽ formal hơn ạ. bản dịch mình thấy hơi nhiều nó á :((

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:44

cảm ơn bạn đã góp ý, chúng mình sẽ lưu ý ở những bài dịch tiếp theo ạ ^^

Reply
Kham 15/09/2021 - 15:55

Cho mình hỏi: i got the engine overhauled và câu i have already overhauled the engine là giống nhau về mặt ngữ nghĩa ạ. Bạn giải thích dùm mình cấu trúc của câu i got the engine overhauled .

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:49

trong tiếng anh có cấu trúc
get ( sth) + V3/ed
bạn tìm hiểu thêm ạ

Reply
HỒNG THU VŨ 14/09/2021 - 08:35

cám ơn bạn đã dịch bài

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:49

cảm ơn bạn ủng hộ Báo song ngữ ạ <3

Reply
beocheese 13/09/2021 - 21:25

cám ơn bạn về bài báo song ngữ, giúp học tiếng anh rất ổn <3

Reply
Hồng Giang 13/09/2021 - 21:57

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Báo Song ngữ ^^

Reply
Nguyễn Công Thành 13/09/2021 - 15:33

Hi vọng phần từ mới sẽ có thêm phiên âm

Reply
Hồng Giang 13/09/2021 - 20:40

có phần phiên âm bên cạnh nhé bạn ^^

Reply
Kiều Trang 11/09/2021 - 08:59

Có thể viết báo về Châu Chấn Nam không ạ? Vì báo về Châu Chấn Nam rất ít lúc tìm kiếm thông tin mới cũng khó hơn

Reply
Hồng Giang 13/09/2021 - 20:42

Những bài trên chúng mình chỉ dịch từ bài báo có sẵn thôi ạ, chúng mình có trích nguồn ở trên ạ <3

Reply

Leave a Comment